सोमबार, १० माघ, २०७८

advertisement_1619539395.gif

पाल्पाका ९ स्थानीय तहको बेरुजू ३९ करोड ४२ लाख

सन्तोष गहतराज, मंगलवार, ८ भाद्र, २०७८

पाल्पाका ९ स्थानीय तहको बेरुजू ३९ करोड ४२ लाख

पाल्पा-आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा पाल्पाका ९ स्थानीय तहमा ३९ करोड ४२ लाख २९ हजार बेरुजू भेटिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले रामपुर नगरपालिका बाहेक अन्य पालिकाको ९ अर्ब ७३ करोड ३२ लाख १७ हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण गर्दा ३९ करोड ४२ लाख २९ हजार बेरुजू फेला पारेको हो ।

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० अनसुार स्थानीय तहको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालय बाट गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको अन्ठाउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाको रामपुर नगरपालिका संगै देश भरका ५९ वटा पालिकाहरुको लेखापरीक्षण हुन सकेन । लेखापरीक्षणका लागि स्रेस्ता पेस नभएको एवं कोभिड–१९ को कारण स्थलगत लेखापरीक्षणमा असहज परिस्थिति रहेका कारण लेखापरीक्षण हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । जिल्लाको १० स्थानीय तह मध्ये १ नगरपालिका र ८ गाउँपालिकाको गरी स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ को लेखापरीक्षण भएको थियो ।

प्रतिवेदन अनुसार तानसेन नगरपालिकाको १ अर्ब ८५ करोड ७९ लाख २८ हजार, तिनाउँ गाउँपालिकाको ८९ करोड ६९ लाख ३२ हजार, निस्दी गाउँपालिकाको १ अर्ब ८ करोड ७१ लाख ७४ हजार, पूर्वखोला गाउँपालिकाको ८३ करोड ६० लाख ४२ हजार, बगनासकाली गाउँपालिकाको ९५ करोड ३८ लाख ०७ हजार, माथागढी गाउँपालिकाको ९५ करोड ०६ लाख ०७ हजार, रम्भा गाउँपालिकाको ८९ करोड ८५ लाख ६५ हजार, रिब्दीकोट गाउँपालिकाको १ अर्ब ९३ लाख ३२ हजार र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको १ अर्ब २४ करोड २८ लाख ३० हजार गरी ९ अर्ब ७३ करोड ३२ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण भएको थियो ।

जसमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तानसेन नगरपालिकामा १२ करोड २० लाख ५० हजार, तिनाउँ गाउँपालिकामा ६ करोड ५९ लाख ३५ हजार, निस्दी गाउँपालिकामा १ करोड ९७ लाख ९१ हजार, पूर्वखोला गाउँपालिकामा १ करोड ४९ लाख ६४ हजार, बगनासकाली गाउँपालिकामा १ करोड ८४ लाख ४२ हजार, माथागढी गाउँपालिकामा २ करोड ४४ लाख ६७ हजार, रम्भा गाउँपालिकामा ३ करोड ८१ लाख २८ हजार, रिब्दीकोट गाउँपालिकामा १ करोड ४८ लाख ८५ हजार र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा ७ करोड ५५ लाख ६७ हजार रकम बेरुजू फेलापारेको हो ।
लेखापरीक्षण भएको रकम अनुसार बेरुजू रकम प्रतिशतमा हेर्दा तानसेन नगरपालिकाकाको ६ दशमलव ५७ प्रतिशत, तिनाउँ गाउँपालिकाको ७ दशमलव ३५ प्रतिशत, निस्दी गाउँपालिकाको १ दशमलव ८२ प्रतिशत, पूर्वखोला गाउँपालिकाको १ दशमलक ७९ प्रतिशत, बगनासकाली गाउँपालिकाको १ दशमलव ९३ प्रतिशत, माथागढी गाउँपालिकाको २ दशमलव ५७ प्रतिशत, रम्भा गाउँपालिकाको ४ दशमलक २४ प्रतिशत, रिब्दीकोट गाउँपालिकाको १ दशमलव ४७ प्रतिशत र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको ६ दशमलव ०८ प्रतिशत देखिन्छ । जस अनुसार तिनाउँमा बेरुजू धेरै देखिएको छ भने रिब्दीकोट गाउँपालिकाको न्यून रहेको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया
advertisement_1637589959.JPG
advertisement_1618724783.gif
advertisement_1618727213.gif
advertisement_1618732081.gif
advertisement_1618734267.gif
advertisement_1618751039.gif
advertisement_1618758058.gif
advertisement_1618759206.gif
advertisement_1618839023.gif
advertisement_1618763111.gif
advertisement_1636893290.gif
advertisement_1636875471.gif
advertisement_1636875567.gif
advertisement_1636875621.gif
advertisement_1636875655.gif
advertisement_1637035852.gif
advertisement_1637590038.gif